Kan inte se saker klart

Det kommer kanske bli ett flertal inlägg med fokus på skuld och ofrömågan att se saker ur en realistisk vinkel... För det är där jag är just nu. Jag kan inte se min skuld och mina fel i relation till situationen - till det som hänt, det somvarit innan och det som han också gjort fel. Jag ser bara min skuld som det enorma felet som begåtts. Att det blev så här är mitt fel - och bara mitt. Det är jag som är en dålig människa.
 
Och jag kan inte komma ur de tankarna. 
 
Kanske för att jag matas ganska så friskt med den bilden från honom. Säkert för att jag fotfarande känner en enorm skuld för att jag svikit honom. Och troligen för att jag inte kunnat förlåta mig själv. Och kan se på mig som en människa som har rätt till respekt och förlåtelse trots att hon gjort fel.

Kommentera här: