Kommande sidor i min bok

Jag har ju börjat jobba med mig själv. Det kom som ett naturligt steg efter kriserna jag / vi gått och går igenom. Nu tänker jag att en del av den här sidan kommer att börja fokusera mer på den delen, som ett naturligt steg i processen.
 
Detta blir en inre resa, som nog började för länge sedan omedveten, som nu kommit fram i ljuset. Den här delen är arbetet med just mig, och mig själv. Andra delar längre fram kommer nog innefatta relationer med andra mer tydligt. Hur jag vill leva med andra, vad som är viktigt i relationer med andra och så vidare. Det blir nästa resa. Nu till mig själv.
 
Här kan du läsa det jag skrivit innan, om just arbetet med mig själv: Kanske att jag hittat det
 
Jag tänker börja med att strukturera upp det lite;
* HSP-personlighet
* Förlåta sig själv
* Förstå varför otroheten hände och släppa det
* Vem är jag i dag (se delarna nedan)
* Vem vill jag vara?
 
Inom Vem är jag i dag - Delar att ta upp:
* obeslutsamhet / velighet / osäkerhet
* älta och grubbla 
* osäkerhet / avund / "svartsjuka"
* sätta andra före mig själv / vilja andra för väl
* självkänsla / självmedkänsla
* känna sig åsidosatt / i andra hand / osäker
* kunna glädjas åt andras roligheter - när jag helst hade velat vara med själv (avund...)
* rädd att missa saker (kontrollbehov) - varför
 

 
HSP-personlighet
Vad är en HSP-personlighet. Hurdan är jag som en sådan person? Vilka delar är extra tuffa? Vilka sätt att klara av dem behöver jag? Hur reder jag ut de där sakerna som ibland stör livet? Lära mig att acceptera att jag är sådan, och se det som en positiv del.
 
Förlåta mig själv
Från grunden se vad och hur otroheten hände. Förstå sammanhangen, samband och helheten. Förlåta mig själv för de fel jag gjort - i hjärtat. För att kunna gå vidare i livet och hitta en stabil grund igen för mig själv.
 
Förstå otroheten, varför och vända blad
Från grunden se vad, varför och hur otroheten hände. Reda ut helheten, de bakomliggande orsakerna och samband. Förstå delvis hur jag kunde göra så. Sedan hitta en grund för att låta det stanna på ett blad tidigare i livet, och gå vidare. Släppa det.
 
Vem är jag i dag (se delarna nedan)
Vem är jag i dag? Vem var jag innan otroheten? Vem trodde jag att  jag var? Vad formade mig till detta? Vad saknades? Och vad behövdes mer av? Anknytningsteorier.
Delar att ta upp: 
* obeslutsamhet / velighet / osäkerhet
* älta och grubbla 
* osäkerhet / avund / "svartsjuka"
* sätta andra före mig själv / vilja andra för väl
* självkänsla / självmedkänsla
* känna sig åsidosatt / i andra hand / osäker
* kunna glädjas åt andras roligheter - när jag helst hade velat vara med själv (avund...)
* rädd att missa saker (kontrollbehov) - varför
 
Vem vill jag vara?
Se framåt. Vem strävar jag efter att vara? Hur vill jag leva? Vem vill jag vara?
Vilken framtid ser jag för mig? Vad behöver jag tänka mer på / fortsätta jobba med?
 
 

Kommentera här: